TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Klienci indywidualni

Konto Direct

Zgarnij do 200 zł w promocji1.

Wystarczy, że założysz konto, które poleca 9 na 10 klientów2 i spełnisz pozostałe warunki promocji. A tak na dobry początek:

0

za prowadzenie konta3

0

za krajowe przelewy przez internet w PLN4

0

za korzystanie z karty Visa Zbliżeniowa5

0

za wypłaty z bankomatów naszych i sieci Planet Cash

Jak zyskać do 200 zł za otwarcie konta Direct?


Zyskasz 120 zł, jeśli:
  • do 30 czerwca otworzysz konto Direct z kontem oszczędnościowym i kartą do konta,
  • do 31 września zrobisz transakcje bezgotówkowe na min. 1000 zł
oraz dodatkowe 80 zł, jeśli do 30 września:
  • z wymienionych 10 transakcji bezgotówkowych, min. 3 zrobisz BLIKIEM w internecie,
  • otrzymasz w każdym z 3 dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na min. 1000zł,
  • założysz min. 1 cel oszczędnościowy, na którym odłożysz min. 300 zł.

Zapoznaj się z regulaminem i spełnij wszystkie warunki promocji. Upewnij się, że masz udzielone zgody marketingowe – zrobisz to w Moim ING :) Brak zgód oznacza rezygnację z udziału w Promocji.
1 Podstawą odbioru do 200 zł jest spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w regulaminie „Do 200 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort” albo w regulaminie „Do 200 zł za otwarcie konta Mobi”. Zapoznaj się z regulaminem promocji.

2 Dane na podstawie badania poziomu rekomendacji klientów ING Banku Śląskiego realizowanego przez IPSOS w II kwartale 2021 roku.

3 Z wyjątkiem wpłaty/wypłaty w punkcie obsługi kasowej i przelewu w placówce bankowej - miejscu spotkań.

4 Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET.

5 Opłatę za kartę Visa zbliżeniowa w wysokości 7 zł pobieramy tylko wtedy, jeśli kartami wydanymi do Twojego konta zapłacisz łącznie mniej niż 300 zł. Sumujemy transakcje kartami: Visa zbliżeniowa, Zbliżak Visa i Mastercard w telefonie, które zrobisz w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli masz konto Direct i 18-26 lat, kwota transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę wynosi 200 zł. Nie pobieramy opłaty za kartę od posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13-26 lat.

do góry
ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 01.09.2020. Dodatkowe informacje: www.ingbank.pl , infolinia: 801 222 222 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Niniejszy materiał nie jest ofertą udzielenia kredytu/pożyczki, a ma charakter wyłącznie informacyjny. Bank decyduje o udzieleniu kredytu/pożyczki po dokonaniu oceny zdolności kredytowej i zastrzega sobie prawo do obniżenia wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki lub odmowy jego/jej udzielenia.

v.17.8.1.0.0